NaslovnaIDPI u medijimaIDPI-jevu analizu o raspodjeli indirektnih poreza prenio Dnevni avaz

IDPI-jevu analizu o raspodjeli indirektnih poreza prenio Dnevni avaz

OTKRIVAMO | Raspodjele indirektnih poreza u FBiH pod lupom IDPI-ja

Sarajevo dobilo 1,2 milijarde KM prihoda drugih kantona

[blockquote style=”2″]Ukidanje posebnog koeficijenta za Sarajevo svake godine bi oslobodilo 140 miliona KM za druge kantone[/blockquote]

 

Zahvaljujući “posebnim rashodovnim potrebama” Sarajevski kanton je za osam godina imao 1,18 milijardi KM veće prihode nego što bi imao bez tog posebnog koeficijenta. Zajedno s Bosan­sko-podrinjskim kantonom (BPK) to ukupno iznosi 1,24 milijarde KM na ime poseb­nih potreba. Navedeno je to u analizi načina raspodjele indirektnih poreza u Fede­raciji BiH koju je sačinio In­stitut za društveno-poli­tička istraživanja (IDPI) iz Mostara.

 

Krajnja potrošnja

U analizi podsjećaju da se raspodjela sredstava s Je­dinstvenog računa radi na temelju “koeficijenata doz­načavanja”, koji prikazuju udio krajnje potrošnje izra­čunate kroz prijave PDV-a određene jedinice (FBiH, RS, Distrikt Brčko BiH) u ukupnoj krajnjoj potrošnji u BiH.

Prihodi koji se doz­načavaju entitetima i Dis­triktu Brčko čine osnovu njihovih budžeta, a raspod­jela je regulirana zakonima o pripadnosti javnih prihoda. Zbog kompleksnog ustav­nog uređenja Federacije, Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH uvodi složeni sistem koeficijenata i proračuna na temelju kojih se prihodi s jedinstvenog računa dijele između Federacije, 10 kantona i 79 općina u ovom entitetu.

Pri izračunavanju koe­ficijenata postoje kriteriji isti za sve kantone, kao što su broj stanovnika, broj učenika, površina… , ali po­stoje i kantoni koju su na osnovu posebnih potreba dobili i posebne koeficijen­te, navodi se u analizi koju je sačinio IDPI.

– Uvođenje posebnih koeficijenata za neke kanto­ne rezultiralo je manjim prihodima od indirektnih poreza. Tri kantona s boš­njačkom većinom (Tuzlan­ski, Zeničko-dobojski, Un­sko-sanski) bila su us­kraćena za 784,7 miliona KM budžetskih prihoda.

Tri kantona s hrvatskom većinom (Zapadnohercego­vački, Livanjski, Posavski) su uskraćena za 120,9, a dva “mješovita” (Hercegovač­ko-neretvanski i Srednjobo­sanski) bila su uskraćena za 336,9 miliona KM budžet­skih prihoda – navedeno je, između ostalog, u analizi.

 

Nemaju komentar

Konstatirano je da pri­govore na posebne koefici­jente za Sarajevo imaju os­tali kantoni. Još je navede­no da bi ukidanje posebnog koeficijenta za Sarajevo go­dišnje oslobodilo 140 mi­liona KM za druge kantone i omogućilo mnogo rav­nomjerniji razvoj svih po­dručja FBiH.

U Upravi za indirektno oporezivanje BiH kažu da nemaju komentar na ovaj način raspodjele.

– Kada Uprava prebaci sredstva na račun Minis­tarstva finansija FBiH, tu se završava naša nadležno­st i sve ostalo je regulirano propisima koji su na snazi u Federaciji – kazao nam je Ratko Kovačević, portpa­rol UIO.

 

[blockquote style=”2″]Šta bi bilo logično

Ako se pogledaju do­stupni socioekonomski po­kazatelji (indeks razvijeno­sti) kantona u FBiH, naj­logičniji izbor za posebne koeficijente su najnerazvi­jeniji kantoni: Posavski (PK) i Livanjski (LK). Po­savski je po novim izmje­nama zakona (2014.) dobio koeficijent 1,5, dok Livanj­ski već ima 1,1, a u analizi se konstatira da BPK ima dosta više od toga (1,8).[/blockquote]

S posebnim koeficijentom Bez posebnog koeficijenta Razlika
1,652 milijarde dobio TK 1,982 milijarde bi dobio TK -330 milijuna KM
1,311 milijarde dobio ZDK 1,572 milijarde bi dobio ZDK -261 milijun KM
2,954 milijarde dobio KS 1,773 milijarde bi dobio KS +1.181 milijun KM

Dnevni avaz / B. Turković / IDPI

 

[spacer style=”1″ icon=”none”]

Izvornu IDPI-jevu analizu možete pročitati ovdje     |    Originalni tekst iz Dnevnog avaza dostupan je ovdje

[spacer style=”1″ icon=”none”]

 

 

 

IDPI / Uredništvo
IDPI / Uredništvo
Sve izvorne objave mogu se prenositi djelomično ili u cijelosti uz obavezno navođenje izvora. Navođenje izvora može biti u punom nazivu: Institut za društveno-politička istraživanja (www.idpi.ba); ili kratkom: IDPI (www.idpi.ba).
UREDNIČKA PREPORUKA
ZADNJE OBJAVLJENO